top of page
חיפוש

מהי ספיקת יציאת המים מהמערכת?

עודכן: 25 בנוב׳ 2020

מערכת “שטיפה נכונה” מוציאה שילוב של אוויר חמים עם רסס מים. הרסס רך, נעים ונישא באוויר. התחושה היא יותר קרובה לפייה של ברז מטבח המוציאה שילוב של מים ואוויר מאשר צינור מים.

דגם RW-200 כולל יציאה אחת מעל ראש המתקלח, בדומה למקלחות סטנדרטיות. ספיקת המים ביציאה זו היא 0.4 ליטר לדקה (לעומת 12 ליטר לדקה בראש מקלחת סטנדרטי). היחידה האנכית כוללת 3 יציאות נוספות, שהספיקה בכל אחת מהן היא 0.2 ליטר לדקה. כך שהספיקה הכוללת של המערכת (כאשר מותקנת היחידה האנכית) היא 1 ליטר לדקה.
מהי היציאה הראשית המוגדלת EUFR

במערכת EUFR (ספיקה עליונה מוגברת) היציאה העליונה כוללת 3 דיזות שהספיקה של כל אחת מהן היא 0.2 ליטר לדקה (במערכת ללא EUFR הספיקה העליונה היא 0.4 ליטר לדקה). כך שבמערכת שכוללת EUFR, הספיקה בראש המקלחת היא 0.6 ליטר.

התקנה של מערכת EUFR + יחידה אנכית, מביאה לספיקה של 1.2 ליטר לדקה – בדיוק עשירית מראש מקלחת סטנדרטי (כלומר, 90% חסכון במים).
bottom of page